Download Cognitieve gedragstherapie bij somatisatie by Sako Visser, Michiel Reinders PDF

By Sako Visser, Michiel Reinders

Dit boek biedt een protocol voor de behandeling van cliënten met onverklaarde lichamelijke klachten en sensaties (somatoforme stoornissen). Het is bedoeld voor behandelaars binnen de GGZ.

Somatoforme stoornissen zijn stoornissen waarbij mensen langdurige lichamelijke klachten hebben waarvoor geen lichamelijke oorzaak gevonden kan worden. Meestal zijn er bijkomende psychische en sociale klachten en problemen.

Het protocol kan flexibel worden gbruikt, afhankelijk van het klachtenpatroon van de patiënt. De invulling van de twaalf sessies binnen het protocol is afhankelijk van de individuele patiënt. In de eerste twee sessies wordt de problematiek van de patiënt in kaart gebracht aan de hand van een cognitief gedragstherapeutisch version. Deze examine geeft richting aan de invulling en de aandacht in de daarop volgende sessies.

Bij het boek is aanvullend materiaal beschikbaar. Het bestaat uit fragmenten met de volgende onderwerpen: Inventarisatie van de klachten en gevolgen; Cognitieve herstructurering; publicity en responspreventie; Reactivatie; Nieuwe copingvaardigheden en Omgaan met terugval.

Show description

Read Online or Download Cognitieve gedragstherapie bij somatisatie PDF

Best nonfiction_13 books

Rising Sun over Borneo: The Japanese Occupation of Sarawak, 1941–1945

This learn specializes in jap wartime regulations and their implementation, and the ensuing results those rules had at the neighborhood inhabitants. every one ethnic crew, together with the ecu neighborhood, is tested to guage its response and reaction to the japanese army executive and jap rules in the direction of those.

Handbook of Sustainable Luxury Textiles and Fashion: Volume 2

The second one quantity of instruction manual explores diversified dimensions of the sustainable luxurious textiles and style, greatly in line with the subsequent subject matters: Sustainable luxurious luxurious and intake luxurious, innovation and layout strength luxurious and entrepreneurshipSustainable luxurious administration

The shifting grounds of race : black and Japanese Americans in the making of multiethnic Los Angeles

Scott Kurashige highlights the position African americans and eastern american citizens performed within the social and political struggles that remade twentieth century Los Angeles.

Extra info for Cognitieve gedragstherapie bij somatisatie

Example text

Hierbij kan cognitieve vermijding een rol spelen. ’ Hierdoor kan het zijn dat bij de rationele alternatieven cognities genoteerd worden als ‘stel je niet aan’, ‘het is onzin’, ‘niet aan denken’. ’ Het is dan verstandig om deze (disfunctionele) cognities aan de orde te stellen. 44 Het voelt niet zo. ‘Ik kan het wel bedenken, maar ik voel het niet zo’ is een bekende opmerking van patiënten. Hierbij is er wel sprake van intellectueel inzicht, maar geen emotionele verandering. In dit verband wordt ook wel gesproken over ‘hot cognitions’ – cognities met een hoge emotionele lading, wat bij de angstige automatische cognities het geval is – versus ‘cold cognitions’: cognities waarbij de emotionele lading laag is.

Dat is in deze fase van de behandeling ook logisch, en het volstaat dat patiënt begrijpt dat er meerdere verklaringen mogelijk zijn. Hij hoeft op dit moment niet overtuigd te worden van de juistheid van de alternatieve verklaring. Zeker in het begin van de behandeling zijn gedachtepatronen van patiënten vaak hardnekkig. Dit is begrijpelijk, en het kan aan de patiënt uitgelegd worden dat de geloofwaardigheid van alternatieven eerst nog laag zal zijn. Ook de therapeut moet niet te snel ontmoedigd raken wanneer een patiënt in de ‘ja-maar’-modus schiet.

1007/978-90-368-0431-8_13, © 2015 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 13 58 Hoofdstuk 13 • Sessie 11: Zorgen voor jezelf zz Achtergrond In deze sessie gaan we verder met het uitbreiden van de vaardigheden om met klachten om te gaan. Benadrukken wat de patiënt goed doet in het opkomen voor zichzelf, teneinde hem te versterken in het idee dat hij dingen kan doen om beter met zijn klachten om te gaan. Een volgende oefening bedenken op het gebied van ‘coping’, bijvoorbeeld het gebied van hulp vragen, grenzen stellen of duidelijk communiceren over de klachten en beperkingen.

Download PDF sample

Rated 4.20 of 5 – based on 16 votes

About the Author

admin